Địa điểm du lịch Phú Yên: Tháp Nhạn, biểu tượng của vùng đất Phú Yên