Danh sách phòng

Deluxe hướng vườn

 • 25 m2
 • 2 người
 • Hướng vườn
Price: 840,000VNĐ /night

Superior hướng vườn

 • 25 m2
 • 2 người
Price: 840,000VNĐ /night

Premier hướng biển

 • 35 m2
 • 2 người
 • Hướng biển
Price: 840,000VNĐ /night

Deluxe hướng biển

 • 25 m2
 • 2 người
 • Hướng biển
Price: 840,000VNĐ /night

View all rooms

Gift card

Thẻ quà tặng dành cho người bạn yêu quý
Giảm giá ngay 5% khi mua thẻ quà tặng trước 31-12-2020

Mua thẻ quà tặng