Phú Yên: Tổ chức lễ chào cờ đón mừng năm 2018 tại điểm cực Đông trên đất liền của Tổ quốc