Sự kiện Phú Yên: Cùng chờ đón đường hoa Tết Tuy Hòa 2018