Sự kiện Phú Yên: Khai mạc đường hoa xuân Mậu Tuất 2018 tại Tuy Hòa