Ưu đãi tháng 11: ở 2 đêm chỉ trả 1 đêm từ Sala Tuy Hoa Beach